Logo Gmina Rudka

Bezpieczna droga do szkoły w Gminie Rudka

 

 

 

 

Odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności a w szczególności rodziców dzieci dowożonych do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce, w dniu 31 grudnia 2018 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Bezpieczna droga do szkoły w Gminie Rudka” w ramach „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2028 – 2020, celu szczegółowego nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa. Koordynatorem Programu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Projekt „Bezpieczna droga do szkoły w Gminie Rudka” przewidywał podjęcie następujących działań, które spowodują jego skuteczną realizację:

 1. inwestycyjne polegające na zakupie i montażu 7 wiat przystankowych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oczekujących na autobus szkolny; w miejscowościach Olendy, Koce Borowe, Niemyje Stare, Niemyje-Jarnąty, Niemyje-Ząbki, Niemyje Skłody, Niemyje Nowe

 2. przeprowadzenie zajęć przez funkcjonariuszy Policji dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego (170 uczniów)

 3. zakup i wręczenie uczniom odblasków (170 szt.);

 4. przeprowadzenie wśród uczniów szkoły konkursu plastycznego o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

 5. przeprowadzenie ankiety wśród rodziców dzieci dojeżdżających do szkoły, podsumowującej efekty działań w projekcie.

Uzasadnieniem wyboru zakładanych działań było założenie, iż zakup i montaż 7 wiat przystankowych spowoduje wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkoły oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród ich rodziców. Uczniowie będą mieli możliwość oczekiwania na autobus szkolny pod zadaszeniem, na bezpiecznych przystankach. Nie będą narażeni na skutki nieodpowiedzialnych zachowań kierowców pojazdów mechanicznych. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy policji zajęcia spowodują wzrost świadomości na temat zagrożeń w ruchu drogowym i właściwego w nim uczestnictwa dzieci i młodzieży.

 

Założyliśmy następujące koszty projektu:

 • zakup i montaż wiat przystankowych: 31 500,00 zł

 • zakup odblasków: 340,00 zł

 • zakup nagród w konkursie plastycznym: 600,00 zł

Całkowity, zakładany budżet Projektu zamknął się kwotą 32 440,00 zł, w tym dotacja – 25 000,00 zł.

Nasz wniosek został pozytywnie zweryfikowany najpierw na szczeblu wojewódzkim a następnie krajowym i w dniu 09.07.2020 r. podpisaliśmy porozumienie z Wojewodą Podlaskim w sprawie dofinansowania realizacji zadania.

Przebieg ten przedstawiał się następująco:

 • nawiązanie kontaktu z Komendą Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim w celu uzgodnienia terminu zajęć: 15.08.2019 r.-31.08.2019 r.

 • przeprowadzenie analizy funkcjonalności poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych wiat przystankowych: 01.08.2019 r.-14.08.2019 r.

 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 15.08.2029 r.-27.08.2019 r.

 • ogłoszenie postępowania i jego rozstrzygnięcie: 28.08.2019 r.-11.09.2019 r.

 • wykonanie i montaż wiat przystankowych: 21.10.2019 r.-14.11.2019 r.

 • przeprowadzenie zajęć z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce oraz wręczenie odblasków: 16.09.2019 r.

 • przeprowadzenie konkursu plastycznego o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym: 02.10.2019 r.-30.11.2019 r.

 • zakończenie i ocena efektów realizacji, ankieta podsumowująca efekty działań w projekcie: 15.11.2019 r.-30.11.2019 r.

Rzeczywisty całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 32 440,60 zł a otrzymane dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 25 000,00 zł.

Efekty osiągnięte dzięki realizacji projektu to wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkoły dzięki wyposażeniu ich w odblaski i poprawie infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zakup i montaż wiat przystankowych oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród ich rodziców, wzrost świadomości na temat zagrożeń w ruchu drogowym i właściwego w nim uczestnictwa dzieci i młodzieży dzięki szkoleniu przeprowadzonemu przez funkcjonariuszy policji.

FOTOGALERIA WIATY PRZYSTANKOWE

FOTOGALERIA KONKURS PLASTYCZNY

Wójt gminy zaprasza

<p>Wójt Gminy Rudka</p><p>Marcin Gawrysiak<br />Przyjęcia interesantów:<br />Poniedziałek-Piątek godz. 08:00 - 16.00</p><p> </p>

Wójt Gminy Rudka

Marcin Gawrysiak
Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek-Piątek godz. 08:00 - 16.00

 

tel.:857305852

tel.:857305852

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.