Logo Gmina Rudka

News

News zdjęcie id 300

Dodatek osłonowy

18.01.2022

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców informujemy, iż wnioski o dodatek osłonowy należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudce. Wniosek składa się pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344). Wniosek elektroniczny powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.


Terminy składania wniosków:

 • do 31 stycznia 2022 r. - wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch transzach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r.

 • do 31 października 2022 r. wypłata dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

 • 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych:

 • w 2020 r. - w przypadku wniosku o wypłatę dodatku osłonowego złożonego w okresie od 1.01.2022 r. do 31.07.2022 r.

 • w 2021 r. - w przypadku wniosku o wypłatę dodatku osłonowego złożonego w okresie od 1.08.2022 r. do 31.10.2022 r.

Roczne wysokości dodatku osłonowego:

 • 400 zł – gospodarstwo jednoosobowe,

 • 600 zł – gospodarstwo domowe składające się z 2-3 osób,

 • 850 zł - gospodarstwo domowe składające się z 4-5 osób,

 • 1150 zł - gospodarstwo domowe składające się z min. 6 osób.

  W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje zasada ,,złotówka za złotówkę”, co oznacza, że dodatek będzie przyznany nawet jeśli zostanie przekroczone kryterium dochodowe, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota będzie wynosić 20 zł.

Ważna informacja!

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy jest podwyższony i dopłata wynosi:

Roczne wysokości dodatku osłonowego:

 • 500 zł – gospodarstwo jednoosobowe,

 • 750 zł – gospodarstwo domowe składające się z 2-3 osób,

 • 1062,50 zł - gospodarstwo domowe składające się z 4-5 osób,

 • 1437,50 zł - gospodarstwo domowe składające się z min. 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje wnioskodawcy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do CEEB. Jeśli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB, wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego pod warunkiem spełnienia kryteriów.

 

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres e-mail, a w przypadku braku podanego adresu e-mail wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudce.

Wszelkie informacje na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudce, ul. Brańska 13, pokój nr 14, tel. (85) 730 58 55.

 

Jak złożyć deklarację do CEEB?

Deklarację do CEEB składają właściciele i zarządcy budynków i niemieszkalnych, za pomocą platformy internetowej www.ceeb.gov.pl/ lub w Urzędzie Gminy Rudka, pokój nr 16.

Deklarację do CEEB należy złożyć do 30.06.2022 r. dla budynków już istniejących. Natomiast dla budynków nowych mamy 14 dni od daty uruchomienia źródła ciepła. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna.

Do pobrania:

Formularz wniosku

Instrukcja wypełniania

Wójt gminy zaprasza

<p>Wójt Gminy Rudka</p><p>Marcin Gawrysiak<br />Przyjęcia interesantów:<br />Poniedziałek-Piątek godz. 08:00 - 16.00</p><p> </p>

Wójt Gminy Rudka

Marcin Gawrysiak
Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek-Piątek godz. 08:00 - 16.00

 

tel.:857305852

tel.:857305852

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.